finrarik

ЧАСОПИС ФИНРАР

у служби професионалаца

БУДИТЕ КОРАК ИСПРЕД ДРУГИХ,

СА НАМА ГРАДИТЕ КАРИЈЕРУ!

Мјесечни научно-стручни часопис Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске „Финрар“ у сваком броју доноси Вам актуелне, квалитетне и на приступачан начин обрађене проблемске текстове из области: рачуноводства, ревизије, директних пореза, ПДВ-а, акциза, банкарства, берзанског пословања, јавних набавки, радних односа, европских интеграција. Такође, у сваком броју објављујемо 50 одговора на питања претплатника која су од непроцјењиве користи професионалцима и практичарима у рјешавању проблема са којима се свакодневно сусрећу у раду.

На основу Одлуке Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ  часопис „Финрар“ се признаје као средство континуиране професионалне едукације рачуноводствене професије у БиХ. 

Називе свих радова објављених у часопису „Финрар“ можете пронаћи у регистру објављених чланака испод.

У колико сте заинтересовани за објављивање Вашег рада у часопису „Финрар“ написе можете послати  електронском поштом на е-mail адресу: redakcija@finrar-casopis.org или путем поште на дигиталном медију на адресу: Финрар д.о.о., Мирка Ковачевића 13А, 78000 Бања Лука. Након достављања рада и прелиминарне оцјене, рад пролази анонимни рецензентски поступак (рецензент није упознат са идентитетом аутора и обратно). Рецензент по извршеној рецензији шаље уреднику повратну информацију о раду у виду мишљења и препоруке о објављивању.  НАПОМЕНА: Достављени радови који нису написани у складу са доле наведеним упутством неће се узимати у разматрање.

financingsite

ЧАСОПИС ФИНАНЦИНГ

НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ЕКОНОМИЈУ

ЗА ВРХУНСКЕ ПРОФЕСИОНАЛЦЕ

„Финансинг“ је квартални научни часопис који обрађује теме из области економије. Редакциони одбор и уређивачки савјет чине врсни експерти из Босне и Херцеговине, Србије, Хрватске, Црне Горе, Словеније, Македоније и САД. Овај часопис посебно је користан рачуновођама, ревизорима, интерним ревизорима, овлашћеним процјењивачима, финансијским аналитичарима и свим другим лицима који своју каријеру желе да граде  кроз развој у струци заснован на знању.

Истраживања кроз анкете које смо провели током године указали су на потребу одређеног заокрета у погледу садржаја односно тематских области које ће бити предмет часописа Финанцинг. У 2018. години можете очекивати више прилога из домена:

  • Интерне ревизије
  • Процјене вриједности предузећа, имовине и обавеза
  • Проблематике трансферних цијена
  • Финансијских вјештачења
  • Осигурања
  • Форензичког рачуноводства и криминалних радњи
  • Контролинга
  • Метода и техника откривања раних упозоравајућих сигнала стечаја предузећа