^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


НОВО У ПОНУДИ!

ДИГИТАЛНО ПАКЕТ ИЗДАЊЕ

ЧАСОПИСА ФИНРАР ЗА 2022.

ПЛУС 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. ГОДИНА!

ДИГИТАЛНО ПАКЕТ ИЗДАЊЕ

Get Adobe Flash player

Пријава

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

 

ПРИХВАТАЊЕ РАДОВА

Радови се достављају електронском поштом на е-mail адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или путем поште на дигиталном медију на адресу: Финрар д.о.о., Мирка Ковачевића 13А, 78000 Бања Лука. Након достављања рада и прелиминарне оцјене, рад пролази анонимни рецензентски поступак (рецензент није упознат са идентитетом аутора и обратно). Рецензент по извршеној рецензији шаље уреднику повратну информацију о раду у виду мишљења и препоруке о објављивању. НАПОМЕНА: Достављени радови који нису написани у складу са доле наведеним правилима неће се узимати у разматрање.

 

САДРЖАЈ РАДА

Рад треба бити релевантан за научну и стручну јавност, с јасно наглашеним циљевима и резултатима истраживања, закључком и референцама у тексту. Прва страница рада треба да садржи: име и презиме аутора, наслов чланка и сажетак. Текст чланка мора почети уводом, а садржи главна поглавља, фусноте, табеле, графиконе, слике, закључак и попис коришћене литературе и других извора.

 

ТЕХНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ РАДА

Текстови се пишу у Microsoft Word програму. Обим рада треба износити оквирно од 15.000 до 32.000 знакова што је око 5 до 10 страна текста у часопису. Наслови поглавља (од увода до закључка) морају бити кратки и јасни, те нумерисани арапским једноцифреним бројевима. Потпоглавља се нумеришу са двоцифреним бројевима, односно троцифреним бројевима (на примјер: 1.; 1.2.; 2.1.; 2.1.1. итд.). Табеле, графикони и слике треба да садрже број, назив и извор. Уколико табеле, графикони и слике садрже посебне знакове, те су рађени у посебном програму, достављају се на посебном фајлу, са тачно наведеним распоредом по којем се укључују у текст.

 

ПРАВИЛА ЦИТИРАЊА

а) Књига

1) Презиме, иницијал имена аутора, 2) Назив књиге, 3) Податак о издавачу, 4) Мјесто издавања, 5) Година издавања, 6) Страна.

Примјер: Родић Ј., Теорија и анализа биланса, Беостар, Београд, 1997, стр.172.

 

б) Рад у зборнику

1) Презиме, иницијал имена аутора, 2) Назив рада, 3) Назив научног скупа и Зборника радова, 4) Податак о издавачу, 5) Мјесто издавања, 6) Година издавања, 7) Страна.

Примјер: Родић Ј., Најважније финансијске одлуке, Десети конгрес СРРРС - Хармонизација регулаторног оквира у области рачуноводства ревизије и финансија, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Лука, 2006, стр.118.

 

в) Рад у часопису

1) Презиме, иницијал имена аутора, 2) Назив рада, 3) Назив часописа и број, 4) Податак о издавачу, 5) Мјесто издавања, 6) Година издавања, 7) Страна.

Примјер: Родић Ј., Рачуноводствене политике предузећа, Часопис Финрар, Финрар д.о.о., Бања Лука, 2005, стр. 58.

 

г) Прописи

1) назив прописа, 2) Назив и број службеног издања, 3) Члан.

Примјер: Закон о привредним друштвима Републике Српске, Службени гласник Републике Српске бр.127/08, чл. 125.

 

е) www извори

1) Презиме, иницијал имена аутора, 2) Назив рада, 3) Податак о издавачу, 4) Мјесто издавања, 5) Година издавања, 6) Страна, 7) Потпуна http  адреса, и датум приступа документу

Примјер: Родић Ј., Рачуноводствене политике предузећа, Часопис Финрар, Финрар д.о.о., Бања Лука, 2005, стр. 58., www.srrrs.org, датум приступа 17.10.2012.