О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

icon seminarsОбавјештавамо носиоце професионално-стручних звања Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске да ће се семинар континуирана професионална едукација 1 (КПЕ 1/2018) одржати у периоду од 11.04. до 25.04.2018. године. Котизација за учешће на семинару износи 60,00КМ (са ПДВ-ом). Прије почетка семинара потребно је предати доказ о уплати са читко наведеним именом и презименом лица за кога је уплата извршена и попунити семинарски лист, што ће служити као основа за евидентирање присуства у регистру професионално стручних звања. Распоред одржавања континуиране професионалне едукације можете преузети овдје.