ЧАСОПИС У СЛУЖБИ ПРОФЕСИЈЕ

АКТУЕЛАН ЕДУКАТИВАН ИНФОРМАТИВАН

НАУЧНИ ЧАСОПИС

ЗА ВРХУНСКЕ ПРОФЕСИОНАЛЦЕ

Финрар д.о.о Бања Лука је основан као друштво за научно-истраживачку и издавалачку дјелатност и интелектуалне услуге. Назив “ФИНРАР” представља скраћеницу oд ФИНансије, РАчуноводство, Ревизија. Основне дјелатности Финрар-а су: истраживање и експериментални развој у друштвеним наукама; рачуноводствени, књиговодствени и ревизиони послови, као и савјетодавни послови у вези са порезом; пословни и менаџмент консалтинг; остало финансијско посредовање; издавање књига, брошура и других публикација; издавање новина; издавање часописа и сличних периодичних издања; остала издавачка дјелатност, и образовање одраслих и остало образовање.

Финрар од 1999. године издаје мјесечни научно-стручни часопис ФИНРАР  који обрађује актуелне теме из области рачуноводства, ревизије, финансија, пореза, јавних набавки и финансијских тржишта. У часопису “ФИНРАР своје научне и стручне радове објављују еминентни стручњаци са подручја бивше Jугославије и шире.  

Од 2010. године Финрар д.о.о. Бања Лука издаје и квартални научни часопис за економију “Финансинг” . Часопис “Финансинг” је међународно индексирани часопис отвореног приступа. Овај часопис има за циљ објављивање квантитативних и квалитативних студија из области економије, финансија, рачуноводства, ревизије, менаџмента, корпоративног управљања и других сродних области из различитих институција и земаља. Мисија часописа “Финансинг” је ширење оригиналних академских, теоријских и практичних увида и студија о овим областима домаћој и међународној публици, са што ширим дометом и спектром.

БУДИТЕ КОРАК ИСПРЕД ДРУГИХ, СА НАМА ГРАДИТЕ КАРИЈЕРУ!

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС ЈОШ ДАНАС

Финрар д.о.о. Бања Лука,
Мирка Ковачевића 13А,
78000 Бања Лука,
Република Српска (Бих)

+387 (0)51 431 260

+387 (0)51 431 270

+387 (0)51 430 200

redakcija@finrar-casopis.org

Нова банка 555-007-00005514-11

НЛБ банка 562-099-00001664-61

ЈИБ: 4400931760001

ИД: 400931760001

+387 (0)66 343 927