О ЧАСОПИСУ "ФИНРАР"

Финрар д.о.о Бања Лука је основан као друштво за научно-истраживачку и издавалачку дјелатност и интелектуалне услуге. Назив “ФИНРАР” представља скраћеницу oд ФИНансије, РАчуноводство, Ревизија. Основне дјелатности Финрар-а су: истраживање и експериментални развој у друштвеним наукама; рачуноводствени, књиговодствени и ревизиони послови, као и савјетодавни послови у вези са порезом; пословни и менаџмент консалтинг; остало финансијско посредовање; издавање књига, брошура и других публикација; издавање новина; издавање часописа и сличних периодичних издања; остала издавачка дјелатност, и образовање одраслих и остало образовање. Финрар од 1999. године издаје мјесечни научно-стручни часопис ФИНРАР  који обрађује актуелне теме из области рачуноводства, ревизије, финансија, пореза, јавних набавки и финансијских тржишта. У часопису “ФИНРАР своје научне и стручне радове објављују еминентни стручњаци са подручја бивше Jугославије и шире.  

Scroll to Top