РАЧУНОВОДСТВЕНА АКАДЕМИЈА

Професор Јован Родић

ОБУКА ЗА КЊИГОВОЂУ

ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА

ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНО-СТРУЧНИХ ЗВАЊА

У РАЧУНОВОДСТВЕНОЈ ПРОФЕСИЈИ